Świeć przykładem,
korzystaj z Internetu, by szerzyć dobro!

Zaświadczenie - podziękowanie

Przez dwa miesiące w naszej szkole podejmowane były różne działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W myśl hasła przewodniego DBI „Działajmy razem” prowadzona była wśród dzieci i młodzieży kampania edukacyjna na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, a przez stronę internetową  docieraliśmy również do rodziców i mieszkańców naszej miejscowości. Mówiliśmy, że Internet jest jednocześnie bardzo przydatnym narzędziem w rozwijaniu umiejętności informatycznych, bogatym źródłem informacji, nowoczesnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy. Przekonaliśmy się o tym zwłaszcza w czasie pandemii i zdalnej edukacji. Dzieci i młodzież aktywnie brali udział we wszystkich działaniach oraz w  konkursach: informatycznym, plastycznym i literackim.
Mamy nadzieję, że hasło  „Świeć przykładem, korzystaj z Internetu,  by szerzyć dobro”  pozostanie z nami na zawsze.

Od koordynatorów Dnia Bezpiecznego Internetu otrzymaliśmy zaświadczenie, które jest podziękowaniem za włączenie się w tegoroczne obchody.
Jako grupa organizatorów lokalnych obchodów DBI w naszej szkole, dziękujemy  wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży za  pracę na rzecz  wspólnego bezpieczeństwa w sieci.

 Otrzymane podziękowanie skierowane jest do całej naszej szkolnej społeczności.

/DPP, IM-K, MD-k, PK/