Kształtowanie zainteresowań artystycznych

Kształtowanie zainteresowań artystycznych

W naszej szkole organizowane są cykliczne zajęcia pozalekcyjne stwarzające uczniom możliwości rozwijania zdolności artystycznych. Dla dzieci z klas I- III, które przejawiają zainteresowanie twórczością plastyczną, odbywa się  kółko plastyczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Systematyczne spotkania to przede wszystkim twórcza praca w zakresie poznawania różnych technik plastycznych i sposobów ich swobodnego łączenia.

Na zajęciach czytamy krótkie teksty literatury dziecięcej i popularnonaukowej oraz zwracamy uwagę na ilustrację książkową. Wykorzystujemy źródła dostępne w bibliotece, m. in.: encyklopedie, albumy, czasopisma dziecięce. Czas spędzamy bardzo aktywnie, a nasze wytwory można oglądać na parterze szkoły w okolicach biblioteki.

Działalność plastyczna dziecka stwarza szerokie pole do samorealizacji, wzmacnia poczucie własnej wartości, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja potrzebę działania. (DPP)