“Leselust” – zajęcia edukacyjne

Klasy 8 brały udział w warsztatach w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie. Pani Joanna Przybyłowska z tego instytutu przeprowadziła pokazowe zajęcia edukacyjne „Leselust” z naszą młodzieżą. Aktywne metody pracy z lekturą szkolną w języku niemieckim poszerzyły kompetencje językowe uczniów i pokazały jak czytanie może być fajne.

Bardzo dziękujemy Powiatowemu Centrum Edukacji w Brzesku i Bibliotece w Brzesku za spotkanie i zielone światło do dalszej współpracy. Lektury w języku niemieckim można wypożyczyć w bibliotece w Brzesku.

/E. Potępa/