Międzynarodowa współpraca w ramach projektu „Christmas all over the world – card exchange”

Międzynarodowa współpraca w ramach  projektu „Christmas all over the world – card exchange”

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie globalnym i co za tym idzie – wielokulturowym. W związku z tym istotne staje się wyposażenie ich w kompetencje pomagające porozumiewać się w różnych językach,    a także poznanie i zrozumienie różnych kultur.  Szansę taką daje udział w międzynarodowych projektach, które promują porozumienie oraz  współpracę.

W ramach opisywanych działań nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji europejskiego projektu e-Twinning. Jednym z jej segmentów jest  wymiana kartek świątecznych pomiędzy szkołami z różnych krajów.  Najmłodsi uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami przygotowali kartki, które wysłane zostały do 26 szkół z takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Chorwacja, Armenia, Albania, Litwa, Słowacja, Turcja. Jednocześnie z ciekawością czekają na kartki przysłane do naszej placówki. (I.N.)