Moja miejscowość jest piękna…

Moja miejscowość jest piękna…

Elementem wychowania patriotycznego dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej jest bogacenie wiedzy na temat swojego regionu – miejscowości, w której mieszkają, gminy, powiatu i województwa. Uczniowie klasy 3b razem z wychowawczynią w trakcie lekcji on-line rozmawiali na ten temat, oglądali albumy, zdjęcia i filmiki. W szczególny sposób interesowali się historią, tradycjami a także atrakcjami naszych miejscowości: Porąbki Uszewskiej oraz Dołów. Wykonali także prace plastyczne ukazujące najciekawsze miejsca w obu wsiach. (IN)