O czym w maju powinniśmy pamiętać?

O czym w maju powinniśmy pamiętać?

W maju w naszej szkole spotykaliśmy  się na uroczystych apelach, które przypominały o ważnych dla naszego kraju świętach i rocznicach wydarzeń. W tym roku, w czasie trwającej izolacji
z powodu koronawirusa, podobne uroczystości nie mogły się odbyć. Mimo to chcemy Wam, Drodzy Uczniowie, przypomnieć fakty historyczne, które zmieniły Polskę i wydarzyły się w maju.

  • W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja –  jedno z ważniejszych świąt narodowych. Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie, a druga na świecie, regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii
    i szlachty. Była próbą ratowania Rzeczpospolitej.  /Konstytucja 3 maja  – historia prosto z Zamku
  • 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy
    z 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
  • 1 maja od ponad wieku w wielu krajach, również w Polsce, jest obchodzone Święto Pracy. Ten dzień upamiętnia strajk robotników w Chicago z 1886 roku, który został brutalnie stłumiony przez policję.
  • 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Był nie tylko papieżem, ale również człowiekiem szerzącym kulturę dialogu i spotkania.

W czasie pielgrzymki w 1999 roku 11 czerwca papież wypowiedział w Sejmie do parlamentarzystów pamiętne słowa : „Dziś w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny  uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Pamiętajmy, ze jesteśmy Polakami zawsze i wszędzie. Nie zapominajmy o tych
i wielu innych wydarzeniach, które mają ścisły związek z naszą Ojczyzną. Szanujmy symbole narodowe. Swoją nauką, pracą, kulturą
i  ochroną środowiska naturalnego dbajmy o rozwój ojczystego kraju, jego piękno i bliskie miejsca, ważne dla każdego z nas.

/Małgorzata Dudek, Jolanta Polak, Agata Kania/