Od 26 kwietnia 2021r. Klasy I-III rozpoczynają pracę w trybie hybrydowym

Od 26 kwietnia 2021r. Klasy I-III rozpoczynają pracę w trybie hybrydowym

Tryb hybrydowy ma na celu zmniejszenie ilości dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. Uczniowie będą uczęszczać do szkoły WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU. W dni pozostałe nauka będzie odbywać się zdalnie.


Harmonogram nauczania stacjonarnego KLAS I-III

26 kwietnia – poniedziałek- klasy I (D. Gaweł), IIIa (K. Gurgul)

27 kwietnia – wtorek – klasa II (E. Krzyżak, M. Zych)

28 kwietnia – środa – klasy I (D. Gaweł), IIIb (I. Nadolnik)

29 kwietnia – czwartek –klasa II ( E. Krzyżak, M. Zych)

30 kwietnia – piątek – Klasy IIIa (K. Gurgul), IIIb (I. Nadolnik)

Posiłki

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać
w szkolnej stołówce. Dni nauki zdalnej zostaną automatycznie odpisane, nie ma potrzeby zgłaszania nieobecności dzieci w dni nauki zdalnej. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej prosimy o zgłoszenie nieobecności w celu odpisu.

Świetlica

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć w świetlicy. W dni nauki zdalnej uczniowie nie mają możliwości z korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne (terapia, rewalidacja, logopedia) będą odbywać się zgodnie
z obowiązującym harmonogramem. W celu ewentualnej zmiany trybu, dni w których odbywają się zajęcia indywidualne prosimy o kontakt bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Biblioteka będzie funkcjonować w trybie stacjonarnym.

PRZYPOMINAMY O BEZPIECZEŃSTWIE (maseczki, dezynfekcja, dystans). Pracujemy w pełnym reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.