Piątek tj. 7.01.2021-dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Piątek tj. 7.01.2021-dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że piątek tj. 7 stycznia 2021r. został ustanowiony decyzją Rady Pedagogicznej po akceptacji przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski-dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rodzice, którzy chce w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych proszeni są o zgłoszenie maksymalnie do jutra tj. 5.01.2021 do godz.12.00 do sekretariatu szkoły.