PODZIĘKOWANIA;)

PODZIĘKOWANIA;)

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej składają serdeczne podziękowania Rodzicom, dzięki którym udało nam się ukończyć prace malarskie na sali gimnastycznej udostępnić ją uczniom.

Chcieliśmy podziękować osobiście-bo okazaliście Nam wielkie serce. W tych trudnych czasach najcenniejsze co może być to móc liczyć na drugiego człowieka. Niestety okoliczności stanęły nam na drodze. Dziękujemy drogą elektroniczną mając nadzieję na rychłe spotkanie:

Państwu Ciężadło,

Państwu Kuralom,

Panu Andrzejowi Czesakowi-Przewodniczącemu Rady Rodziców,

Panu Pawłowi Kuralowi

Panu Tomaszowi Wójtowiczowi,

Panu Rafałowi Jakubasowi,

Panu Krzysztofowi Sułkowi,

Panu Grzegorzowi Mizera

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY;)))