POMAGAMY I DZIAŁAMY

POMAGAMY I DZIAŁAMY

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.

Robert Baden Powell

W dniach 16 i 23 marca harcerze z naszej Gromady “Promienni” biorą udział w publicznej zbiórce z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowanej przez Hufiec Brzesko. Zebrane środki zostaną przekazane na rehabilitację i leczenie Patryka Świerczka i Huberta Pałki, a także na wsparcie działań programowych Hufca ZHP Brzesko.

Dziękujemy właścicielom sklepu “Groszek” w Dębnie, za udzielenie zgody na zbiórkę w tak szlachetnym celu.

Harcerze – jesteście WIELCY, jestem z Was bardzo dumna – drużynowa Joanna K. 🙂