Prosimy uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami z zakładki DLA UCZNIA/ Egzamin ósmoklasisty lub Egzamin gimnazjalny