Przemoc z nienawiści

Przemoc  z nienawiści

Spotkanie z gimnazjalistami (z kl. IIIa i IIIb) w dniu 13.12.2018 r. policjant rozpoczął od ostrzeżenia uczniów przed wagarowaniem a następnie zapoznał ich z prawnym postrzeganiem przestępstw z nienawiści. Wyjaśnił nastolatkom znaczenie graficznych i cyfrowych symboli, których w życiu codziennym nie powinni używać. Policjant uczulił na właściwe korzystanie z Internetu i poinformował o karach w kontekście RODO. Spotkanie zakończyło się rozważaniem na temat traktowania osób z rożnymi niepełnosprawnościami i prośbą skierowaną do młodzieży o budowanie właściwych relacji z takimi ludźmi a w razie potrzeby – udzielanie im pomocy. (JP)