Samodzielne dzieci i eksperymenty… To brzmi ciekawie…

Samodzielne dzieci i eksperymenty… To brzmi ciekawie…

Klasa trzecia jest niezmiernie ważnym etapem edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie posiadają już duży zasób wiedzy elementarnej, potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na wyższych poziomach. Jednocześnie systematycznie nabywają umiejętności, które pozwolą im efektywnie radzić sobie z wyzwaniami klasy czwartej i kolejnych. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić samodzielność. Dotyczy ona zarówno samoobsługi, jak i sprawności dotyczących samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwiązywania różnorodnych problemów, przygotowywania swojego warsztatu pracy.

Dlatego też w klasie 3b pojawił się pomysł przygotowywania przez same dzieci niektórych zajęć, a więc wymyślania tematów, opracowywania scenariuszy lekcji, rozdzielania zadań, określania, jakie materiały będą potrzebne. Do tego wyzwania idealnie nadają się zajęcia przyrodnicze. W ramach tej edukacji poszczególne dzieci przygotowują eksperymenty, które przedstawiają w każdy piątek na forum klasy.

Prezentowane ciekawostki wywołują wiele zainteresowania, inspirują do dociekań, stymulują rozwój dziecięcej ciekawości, wyobraźni, kształtują myślenie przyczynowo-skutkowe. Punktem wyjścia jest prezentacja doświadczenia, a następnie formułowanie pytań problemowych i próby odpowiedzi na nie.

Powtarzającym się pytaniem, które zadają sobie uczniowie jest: dlaczego tak się dzieje? Jakie tu zachodzą procesy? Reakcje? Jak to zjawisko można wytłumaczyć?

Przy okazji wszyscy świetnie się bawią. A wiemy przecież, że najlepsza i najciekawsza nauka odbywa się poprzez zabawę. (IN)