Spotkania wywiadowcze online

Spotkania wywiadowcze online

W dniach 25 i 26 listopada 2020r. odbędą się zdalne spotkania wywiadowcze z Rodzicami uczniów przy użyciu platformy G-Suite.

Wychowawcy przekażą wiadomości ogólne na temat postępów w nauce uczniów, następnie będzie możliwość indywidualnych rozmów z poszczególnymi Rodzicami.

Uprzejmie proszę Rodziców o skorzystanie z loginów i haseł swoich dzieci.

25 listopada 2020r godz 17.00

klasy I, II, IIIa, III b

26 listopada 2020r.

klasy IV, V, VIa, VIb- godz.17.00

klasy VII, VIII-godz.18.00