Spotkanie autorskie z Anną Gaudnik

Spotkanie autorskie z Anną Gaudnik

Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej

Jednym z ważniejszych zadań biblioteki szkolnej oraz nauczycieli polonistów jest kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz  szerzenie nawyku sięgania po książki. Aby realizować  tak ważne dzisiaj powinności, nasza szkoła dba o to, aby stosować różnorodne metody i formy angażowania uczniów do realizacji takich zadań.

W piątek,  7 grudnia 2018 r. uczniowie z kl. 4.b, 6.,7. i 8. odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce Uszewskiej, aby wziąć udział w spotkaniu z poetką – panią Anną Gaudnik. Pisarka zaprezentowała zebranej publiczności swoje wiersze opisujące uroki naszej małej Ojczyzny. Utwory malowały słowami  krajobraz naszej wsi, z którą przez jakiś czas swojego życia artystka związana była osobiście, opowiadały m. in. o tym, jak ciekawe zjawiska w różnych porach roku zdobią naszą okolicę, o szacunku do kromki chleba, o aniołach, o żniwach oraz o Człowieku i jego marzeniach …

Spotkanie autorskie to forma popularyzacji literatury, promocji książek i ich twórców. Uczy odbioru tekstów literackich, ich rozumienia a także zachęca do czytelnictwa oraz podejmowania własnych prób pisarskich.

Inicjatorkami spotkania w GBP  były: p. J. Polak  i p. D. Potępa, a organizatorką – dyrektor p. Danuta Łazarz. Było ono ostatnim akcentem patriotycznym  w ramach projektu związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. (DPP)