Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem
21 września uczniowie klasy I mieli spotkanie z policjantem, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze. Uczniowie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na stawiane pytania, zostali zaopatrzeni w odblaski.     /M. D-cz/