Tysiąc lat historii patrzy w serce twe

Tysiąc lat historii patrzy w serce twe

Uczniowie klas 7, 8 i 3 gimnazjum przygotowali uroczystą akademię i 10 maja 2019 r.,  wraz z całą społecznością szkoły,  uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przygotowany montaż słowno – muzyczny, nie tylko przybliżył treści historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, ale także podkreślił znaczenie patriotyzmu oraz potrzebę miłości i wierności ojczyźnie  również obecnie.

Przekaz słowny o dużym walorze wychowawczym, wzywający do szacunku wobec wartości takich jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, uatrakcyjniły piosenki w wykonaniu uczennicy kl. 3 gimnazjum – Anny Szczeciny i szkolnego chóru, jak również prezentacje multimedialne – tematycznie związane z uroczystością. (IM-K)