Uczniowie klas I-III- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Uczniowie klas I-III- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Od 25 maja br.zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Został utrzymany tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.