UWAGA!

UWAGA!

Przypominamy, że 24, 25, 26 maja 2022r-są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Chęć skorzystania z opieki świetlicowej prosimy zgłosić do piątku tj.20 maja 2022r do g.12.00 do sekretariatu szkoły.