Uwaga!!

Uwaga!!

Przypominamy, że 17 czerwca 2022r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Potrzebę skorzystania z opieki świetlicowej w tym dniu prosimy zgłaszać do jutra do g.12.00 do wychowawców klas.