UWAGA RODZICE!! Szkoła nie organizuje w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (sobota, niedziela) warsztatów i spotkań dla uczniów.

UWAGA RODZICE!! Szkoła nie organizuje w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (sobota, niedziela) warsztatów i spotkań dla uczniów.


Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej nie jest inicjatorem ani organizatorem żadnych warsztatów z zakresu Metod
i technik uczenia się.   

Uczestnictwo uczniów w warsztatach organizowanych przez szkołę jest zawsze darmowe i odbywa się w godzinach pracy placówki w jej budynku.

Dziękujemy Rodzicom za czujność.

Z poważaniem

Magdalena Węgrzyn