W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

20 września 2019 roku nasi uczniowie uczestniczyli w konferencji projektu Credo, której organizatorem był Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W czasie konferencji odbyła się Gala z rozdaniem nagród, certyfikatów, dyplomów oraz podsumowanie pierwszej edycji konkursu „Łowcy Cząstek” w którym braliśmy udział. Ponadto omówiono zjawisko promieniowania kosmicznego, jego naturę, źródła i konsekwencje dla ludzi, sposoby rejestracji przez duże obserwatoria, uczniów, nauczycieli itp. Zostały zorganizowane warsztaty z użyciem większych (niż smartfony) detektorów. W przyszłości mają one być instalowane w szkołach, a ich pomiary będą miały znaczenie naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Wykładowcami byli profesorowie, doktorzy habilitowani, doktoranci IFJ PAN (i nie tylko) m. in. twórca projektu CREDO prof. Piotr Homola. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów, w których prowadzone są badania naukowe.

W projekcie CREDO chodzi o jak najliczniejszy udział w „łapaniu cząstek” promieniowania kosmicznego, które jest częścią naszego środowiska i zawiera cenne informacje o Wszechświecie.

Konkurs „CREDO – Łowcy Cząstek” będzie kontynuowany również w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że Kasia, Mikołaj i Hubert będą jego ambasadorami i dzięki temu weźmie w nim udział liczniejsza grupa uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dołączymy do wszystkich, którzy badają ocean przenikliwego promieniowania kosmicznego, a w ten sposób włączymy się w tworzenie wielkiej nauki „O posłańcach z głębi Kosmosu”

Biorąc udział w konkursie współtworzymy największy na świecie detektor promieniowania kosmicznego.

Opiekun drużyny „CREDO Porąbka”
Małgorzata Dudek