Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/19 ogłoszonym przez MEN Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

W dniach 18 i 19 kwietnia oraz 23 kwietnia 2019 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy o zgłoszenia do sekretariatu szkoły.