WITAJ SZKOŁO!;)

WITAJ SZKOŁO!;)

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele parafialnym Św. Andrzeja

Klasy 1-4 godzina 8.00 (Poczet sztandarowy-Wojciech Pabian klasa 6b)

Klasy 5-8 godzina 9.15 (Poczet sztandarowy Jarosław Karolczak klasa 8)

Przypominamy o konieczności zachowania wymogów bezpieczeństwa (maseczka, odległość 1,5). Podczas Mszy Świętej uczniowie są pod opieką wychowawców klas. Po zakończeniu Mszy świętej uczniowie wraz z wychowawcami udają się do szkoły bezpośrednio do swoich sal (NIE KORZYSTAMY Z SZATNI) w kolejności:

Klasa 1- mgr Danuta Gaweł (sala gimnastyczna)

Klasa 2-mgr Ewelina Krzyżak-sala nr 2

Klasa 3a- mgr Katarzyna Gurgul-sala nr 3

Klasa 3b- dr Izabela Nadilnik- sala nr 1

Klasa 4- mgr Jolanta Polak – sala nr 6

ok godz.10.15

Klasa 5- mgr Izabela Macheta – Kornaś – sala nr 10

Klasa 6a – mgr Lidia Okrzesa – sala nr 8

Klasa 6b- mgr Aneta Kania – sala nr 5

Klas 7 – mgr Agnieszka Radzikowska – sala nr 7

Klasa 8 – mgr Beata Korpok – sala nr 11

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 2. Po wejściu do budynku uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 3. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 4. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca.

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
 • zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
 • zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
 • organizacji przerw obiadowych
 1. Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i  biblioteki szkolnej
 2. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 3. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

PROSIMY O WYDRUKOWANIE, WYPEŁNIENIE, PODPISANIE I DOSTARCZENIE PIERWSZEGO DNIA WYCHOWAWCOM.