Wspólna Wigilia …

Wspólna Wigilia …

Dzień 21 grudnia 2018 r. był dla naszej wspólnoty szkolnej wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział we wspólnej Wigilii. Dotąd, po wspólnej części artystycznej, uczniowie z poszczególnych klas wraz z wychowawcami udawali się do swoich sal, by tam spożyć symboliczny posiłek wigilijny i połamać się opłatkiem. Tym razem wszyscy zasiedli przy przygotowanych stołach na sali gimnastycznej. Pozwoliło to zbudować poczucie i atmosferę jedności i wspólnoty. Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i obecni rodzice mieli szansę usiąść obok uczniów zjeść przepyszny barszcz i cudowne słodkości przygotowane przez pracowników szkolnej kuchni oraz mamy naszych wychowanków.

Uczniowie prowadzący akademię przenieśli nas w czasie. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mieliśmy szansę przyjrzeć się, jakie zwyczaje i okoliczności towarzyszyły naszym rodakom podczas przeżywania Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia w pamiętnym 1918 roku. Ich narracja przeplatana była wspólnym kolędowaniem, prowadzonym przez członków poszczególnych klas. Cudowny widok stanowił zwłaszcza obraz uczniów najmłodszych klas, którzy grając na instrumentach muzycznych, akompaniowali kolegom i koleżankom z klasy i szkoły. Podobnie zresztą czynili uczniowie z wszystkich klas. Ich zaangażowanie pozwoliło wszystkim włączyć się we wspólne kolędowanie. Oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszego – duchowego wymiaru wspólnej Wigilii, wszak ona polega nie tylko na delektowaniu się potrawami czy nawet wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Dlatego ksiądz proboszcz Józef Golonka, ojciec wspólnoty parafialnej, poprowadził wspólną modlitwę i poświęcił opłatki, którymi wspólnie się przełamaliśmy, składając sobie życzenia.

Czas wspólnej Wigilii szkolnej minął nam w podniosłej atmosferze i nawet nie spostrzegliśmy się, jak dobiegł końca. W imieniu naszej szkoły dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości. Liczymy, że taki sposób przeżywania Wigilii szkolnej stanie się tradycją, która będzie podejmowana co roku.

Życzymy wszystkim, by tajemnica Świąt Bożego Narodzenia, której istota polega na obecności Boga w naszych sercach i wśród nas, trwała w nas każdego dnia. Z Panem Bogiem!

ks. Michał Sapalski