Wspólnie zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Wspólnie zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Szanowni Państwo,

14 stycznia 2019 r. rozpoczęły się w Małopolsce ferie zimowe. Jednym z niebezpieczeństw czyhających na dzieci młodzież są substancje psychoaktywne, które mają ogromnie destrukcyjny wpływ na młodych ludzi. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowy wypoczynek uczniów naszej szkoły bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji i otoczenie uczniów podczas wypoczynku wzmożoną opieką.