Wszyscy mamy jedno serce. Charytatywny koncert dla chorego chłopca

Wszyscy mamy jedno serce. Charytatywny koncert dla chorego chłopca

10 stycznia 2020 r. w Porąbce Uszewskiej odbędzie się dobroczynna impreza „Koncert dla Kuby – wszyscy mamy jedno Serce”. Celem wydarzenia jest zebranie kwoty wymaganej na leczenie za granicą 10-letniego Kuby Tuczyńskiego, chorego na nowotwór mózgu.

Koncert organizowany jest przez Sołectwo Porąbki Uszewskiej, Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej i Publiczną Szkołę Podstawową w Porąbce Uszewskiej. W planie, obok licznych występów, przewidziane są m.in. loterie fantowe i licytacje.

Wszystkie zebrane podczas wydarzenia pieniądze przeznaczone zostaną na operację, leczenie i rehabilitację pochodzącego z Nawojowej Kuby chorego na nowotwór, zwany glejakiem mózgu. W przeciągu trzech lat chłopiec przeszedł kilka operacji oraz chemioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Na kolejne zabiegi musi się jednak udać do Monachium, ponieważ żaden lekarz w Polsce nie chce się podjąć wykonania tego typu operacji.

Koszt leczenia Kuby w Niemczech to według szacunków 40 tys. euro. Należy wziąć również pod uwagę wydatki związane z samą podróżą i pobytem, czasochłonną rehabilitację i potencjalne kolejne operacje. W sumie potrzeba około 200 tys. zł. Organizatorzy liczą na to, że lwią część tej sumy uda się zebrać już w styczniu, podczas koncertu.

Pod koniec maja tego roku w Porąbce Uszewskiej odbyła się podobna impreza – „Uratujmy Królewnę Zuzię” – zorganizowana z myślą o chorej 4-latce pochodzącej z Dołów. Podczas samego koncertu udało się zebrać ponad 62 tys. zł, dzięki czemu dziś dziewczynka jest poddawana kosztownemu leczeniu. Wówczas potrzeba było ok. 900 tys. zł. W przypadku leczenia Kuby koszt ten jest znacznie mniejszy. Dlatego organizatorzy przyszłorocznego wydarzenia nie kryją, że mają nadzieję na powtórzenie tego sukcesu przy okazji koncertu dla chłopca.

Szczegóły oraz dane kontaktowe organizatorów dla chętnych darczyńców znaleźć można w opisie wydarzenia na Facebooku.

red. Monika Szafrańska

Patronat medialny: