Wycieczka do kina

Wycieczka do kina

We wtorek 24 października, uczniowie z klasy I i II udali się na wycieczkę do Multikina w Tarnowie na seans filmowy pt. „O psie, który jeździł koleją”. Przygody filmowego bohatera dostarczyły wielu niezapomnianych emocji oraz były wspaniałą lekcją wrażliwości i empatii.

Po zakończonym seansie uczniowie udali się na posiłek do McDonalda.  Pełni wrażeń kinowych
i kulinarnych, wszyscy  zadowoleni i w doskonałych humorach wrócili bezpiecznie do szkoły.

Wycieczka miała na celu integrację zespołów klasowych oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
(D. G., E. K., D. Ś.)