Wyniki konkursu językowego

Wyniki konkursu językowego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji zaproponowałyśmy uczniom udział w konkursie polegającym na obejrzeniu żywej scenki kabaretowej i wychwyceniu jak największej ilości błędów językowych zawartych w wypowiedziach postaci.

W konkursie wzięło udział tylko troje szóstoklasistów. Niemniej, ogromnie cieszy ich wiedza na temat poprawności naszego języka ojczystego, który, jak wiemy, do najłatwiejszych nie należy, a jego zawiłości wiele razy sprawiały problem bardziej zaawansowanym w tej dziedzinie, czy nawet określanym mianem profesjonalistów.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zwycięskim okazał się wytwór Nikoli Sołtys z klasy VI a. Uczennica bezbłędnie wskazała aż 20 usterek językowych. Na drugim miejscu uplasował się Kacper Grzyb – VI b, który dopatrzył się w wypowiedziach bohaterów scenki aż 15 błędów, natomiast Wiktoria Stoszko – VI a zauważyła i poprawnie odnotowała ich 14.

Całej trójce należą się wyrazy uznania – przede wszystkim za trud, który zadali sobie, odpowiadając na nasz konkurs. Dodatkowe gratulacje za wiedzę językową. Może wśród uczestników tego małego konkursu jest przyszły – wielki językoznawca na miarę profesorów Bralczyka czy Miodka. Poczekamy… Zobaczymy…. (IMK, DPP)