Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Zakładka Dla ucznia/Egzamin ósmoklasisty