Zapisy na świetlicę szkolną

Zapisy na świetlicę szkolną

Szanowni Rodzice,
w załączniku poniżej zamieszczamy wniosek dotyczący zapisu dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy, aby w pełni wypełniony dokument składać w sekretariacie szkoły w dniach od 21 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia2023 r. w godzinach od 8:00 do 12:00. Informujemy, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących, począwszy od dzieci najmłodszych. Pragniemy zaznaczyć, iż świetlica zapewnia opiekę dzieciom ze względu na czas pracy rodziców i dzieciom, które wymagają opieki ze względu na organizację dojazdu do szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej