ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ

ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ

Zuch kocha Boga i Polskę to pierwszy z sześciu punktów Prawa Zucha.

Prawo to mówi nam o miłości, czyli o uczuciu, które towarzyszy nam każdego dnia, bo przecież każdy z nas kogoś kocha – mamę, tatę, siostrę czy brata.

Co to znaczy, że Zuch kocha Boga i Polskę? Miłość do Boga i do Polski okazujemy między innymi poprzez to, w jaki sposób odnosimy się do drugiego człowieka. W pierwszej kolejności jednak powinniśmy pokochać siebie, a co to oznacza? Pokochać siebie, to znaczy akceptować siebie takiego jakim się jest, bo przecież każdy z nas jest inny i wartościowy.

Kochać Boga to znaczy przestrzegać zasad moralnych, które zostały nam przekazane w Dekalogu oraz szanować drugiego człowieka i być w stosunku do niego uczciwym i dla niego dobrym.

Kochać Polskę to znaczy dbać o nią, poznawać ją i być dumnym ze swojego kraju oraz ze swojej małej ojczyzny, jaką jest nasze miejsce urodzenia i zamieszkania. Zuch kocha Polskę i okazuje to poprzez poznawanie i wypełnianie swoich praw i obowiązków. Kochać Polskę, to również dbanie
o jej historię oraz język.

A czy Ty Zuchu, kochasz Boga i Polskę? (MZ)