14 października tj. środa dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

14 października tj. środa dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W razie konieczności zapewnienia opieki prosimy o kontakt z wychowawcami do wtorku do g. 12.00