Niecodzienna lekcja języka migowego

Niecodzienna lekcja języka migowego

25 oraz 28 września bieżącego roku uczniowie klas młodszych mieli okazję uczestniczyć w lekcji języka migowego. Lekcję tą, w formie zdalnej, przygotowała dla naszych uczniów Pani Magdalena Sipowicz – tłumacz polskiego języka migowego oraz właścicielka firmy Migowe Laboratorium. 

Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się na czym polega oraz jak wygląda praca lektora i tłumacza języka migowego. Ponadto Pani Magdalena opowiedziała, komu i w jakich sytuacjach jej praca jest potrzebna.

Osób niesłyszących w naszym kraju jest coraz więcej. Z powodu bariery komunikacyjnej osoby te na co dzień napotykają na wiele problemów, między innymi: w znalezieniu pracy,  podczas wizyty u lekarza czy załatwianiu spraw urzędowych.  Barierę zawsze stanowi nieznajomość języka migowego przez osoby słyszące oraz braku możliwości przekazania swoich myśli przez osoby głuche przy pomocy języka migowego. Często zdarza się, że osoby słyszące, widząc próbę porozumienia się z nimi przez osoby niesłyszące, wycofują się i nie podejmują prób komunikacji, ponieważ nie wiedzą w jaki sposób to zrobić. Dostępność tłumaczy języka migowego w urzędach, przychodniach i innych instytucjach wzrasta, jednak nie jest ona jeszcze zapewniona. Dlatego niejednokrotnie, to osoba głucha musi udać się czy do urzędu bądź lekarza z tłumaczem.

Pani Magdalena nauczyła również naszych uczniów prostej piosenki w języku migowym, a dzieci chętnie podjęły próbę wspólnego śpiewu oraz migania i świetnie się przy tym bawiły!

Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie za tak cenną lekcję i zaszczepienie w naszych uczniach ciekawości do tego pięknego języka, może wśród nich jest przyszły tłumacz polskiego języka migowego? (MZ)

Poniżej link do wspomnianej piosenki: