Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Trwają ferie – zasłużony odpoczynek, podczas którego naładujemy akumulatory. Jeszcze przed feriami Samorząd Uczniowski przy współpracy ze świetlicą szkolną podjął temat aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Efektem było przygotowanie gazetki szkolnej, która przedstawia „ABC aktywnego i bezpiecznego wypoczynku”. Wykonawcom rysunków serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski