Projekt Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy

Projekt Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy

Gmina Dębno realizuje projekt Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy dofinansowany w ramach 9. Osi Priorytetowej,  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, projekt rewitalizacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.