Egzamin Ósmoklasisty 2020/21

Egzamin Ósmoklasisty 2020/21

HARMONOGRAM

  1. język polski – 25 maja 2021 r.
    (wtorek) – godz. 9:00 (120 min + nie więcej niż 60 min dla uczniów z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty )
  2. matematyka – 26 maja 2021 r.
    (środa) – godz. 9:00 (100 min + nie więcej niż o 50 minut dla uczniów z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)
  3. język obcy nowożytny – 27 maja
    2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 (90 min + nie więcej niż 45 minut dla uczniów z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

PRACUJEMY W PEŁNYM REZIMIE SANITARNYM. Poniżej przypominam procedury.

Kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na egzaminie

a. obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną

b. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) d. zakaz gromadzenia się
w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami
po egzaminie.

ŻYCZYMY POWODZENIA;)