KOMUNIKAT!!! Organizacja pracy w dniach 24-28 maja 2021

KOMUNIKAT!!! Organizacja pracy w dniach 24-28 maja 2021

poniedziałek 24 maja 2021r. stacjonarnie w szkole uczą się klasy : IV, VII i V-za względu na przygotowania do egzaminu ósmoklasisty mogą ulec zmianie sale, w których uczniowie będą pracować. Jednak właściwe zostaną podpisane nauczyciele skierują uczniów do sal. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną.

DNI 25, 26, 27 MAJA 2021r. SĄ WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH -ze względu na zapewnienie uczniom klas ósmych jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków do pracy w tych dniach świetlica będzie nieczynna.

W piątek 28 maja 2021r.-stacjonarnie w szkole uczą się klasy: VIa, VIb i VIII (w swoich salach). Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną.

Pracujemy w reżimie sanitarnym.

31 maja 2021r-wszyscy uczniowie, według Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, powracaja do nauki stacjonarnej.