Kangur Matematyczny – zmiana terminu

Kangur Matematyczny – zmiana terminu

Zachęcam uczniów, którzy zgłosili swój udział w konkursie Kangur Matematyczny, do intensywnej pracy nad zadaniami konkursowymi z poprzednich lat.

Dołączam także zadania dla odpowiednich kategorii:
klasa II – Maluch [2016, 2017, 2018]
klasy III i IV  – Żaczek [2016, 2017, 2018]
klasy V i VI  – Beniamin [2016, 2017, 2018]
klasy VII i VIII – Kadet [2016, 2017, 2018]

Można także skorzystać (niestety za opłatą) z testów w wersji on-line umieszczonych na stronie konkursu matematycznego Kangur.
Gdyby ktoś z uczniów potrzebował wsparcia przy rozwiązywaniu zadań lub miał wątpliwości co do poprawności swoich rozwiązań, to proszę o kontakt mailowy.

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.