ZUCH JEST DZIELNY

„Zuch jest dzielny” tak brzmi drugie Prawo Zucha, ale co to właściwie oznacza być dzielnym? I dlaczego tak właściwie Zuch musi być dzielny?

Osoba dzielna, to osoba odważna i wytrzymała. Dzielny Zuch jest sprawny fizycznie, ale też potrafiący walczyć z przeciwnościami i napotkanymi problemami. Na dzielnego zucha zawsze można liczyć, ale również on może liczyć na innych, gdyż potrafi prosić o pomoc. Zuch jest dzielny, to znaczy, że jest silny, ale nie chodzi tu o siłę fizyczną – jak tata, który podnosi największe ciężary. Siłę zucha wyróżniają jego czyny:

pomoc koledze, koleżance, babci, dziadziowi, mamie tacie czy pani w szkole,
stawianie drugiej osoby ponad siebie,
przyznanie się do wybryków,
branie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów oraz za swoje czyny.

Na Zucha zawsze można liczyć w każdej sytuacji.

A czy Ty jesteś dzielnym Zuchem?

(MZ)