Klasa II b w Operze Krakowskiej

Klasa II b w Operze Krakowskiej

„Muzyka kluczem do rozwoju dziecka” to tytuł i hasło przewodnie realizowanej w naszej szkole innowacji pedagogicznej. Jej autorkami są nauczyciele: Aneta Kania oraz Izabela Nadolnik. Za cel swoich działań uznały organizowanie różnorodnych sytuacji, które dają dzieciom możliwość wielokierunkowego oraz harmonijnego  dojrzewania, bogacenia swoich potencjałów, stymulowania zdolności.  Idealną okazją do realizacji opisanych założeń był udział uczniów z klasy 2b w spektaklu „Muzyka i magia”  wystawianym w Operze Krakowskiej. Pełne muzycznych i wizualnych wrażeń przedstawienie wciągnęło dzieci w świat sztuki, opery, performensu. Dało okazję do niepowtarzalnych przeżyć, emocji, obserwacji.  Dodatkowego waloru dodał fakt uczestnictwa rodziców w przedsięwzięciu, którzy mieli okazję wraz ze swoimi pociechami spędzić wspólnie czas w piękny i wartościowy sposób.

Podkreślić należy, że  wyjazd do Opery Krakowskiej w znacznej części sfinansowany został ze środków Urzędu Gminy w Dębnie realizującego we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje” zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (IN)