Pomagajmy uczniom na Ukrainie

Pomagajmy uczniom na Ukrainie

PSP w Poraąb ce Uszewskiej uczestniczyło w zbiórce przyborów szkolnych na rzecz uczniów w Miżyńcu, gdzie proboszczem jest pochodzący z Łoniowej ksiądz Zbigniew Pabian, który gościł w naszej szkole.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie akcji.