Przemieszczanie się osób

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej oraz w weekendy.

PROSIMY O ZACHOWANIE W DRODZE DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM CZERWONEJ STREFY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Źrodło:https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia