ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH

ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH

Każdy z nas ma jakieś obowiązki – nauka jest obowiązkiem dzieci, a praca to obowiązek dorosłych.
Zuch pamięta o obowiązkach i się z nich wywiązuje. Nie musicie się jednak obawiać, pamiętanie
o swoich obowiązkach i wykonywanie ich, wcale nie oznacza braku zabawy. Zuch wie, że na
wszystko jest odpowiednia pora – jest czas na obowiązki, ale jest też czas na zabawę. Możemy
również połączyć obowiązki z zabawą. Kiedy zuch wykonuje swoje obowiązki, to sprawia radość
swoim rodzicom, nauczycielom oraz kolegom. Sprawiając radość im, sam czuje się szczęśliwy i jest
radosny. Pamiętacie, co się dzieje, gdy kłamiemy? Wtedy jesteśmy smutni. A Ty chcesz być
smutny, czy radosny? (MZ)