Organizacja nauki szkolnej od 17 maja 2021

Organizacja nauki szkolnej od 17 maja 2021

Od 17 maja 2021 r uczniowie klas 4-8 rozpoczynają pracę w trybie hybrydowym. Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. Uczniowie będą uczęszczać do szkoły WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU. W dni pozostałe nauka będzie odbywać się zdalnie.

17 maja (poniedziałek ) IV(sala nr 6), VII (sala nr 8), V (sala nr 10)

18 maja (wtorek), VIa (sala nr 8), VIb (sala nr 5), VIII (sala nr 11)

19 maja (środa),IV(sala nr 6), VII (sala nr 8). V (sala nr 10)

20 maja (czwartek) VIa (sala nr 8), VIb (sala nr 5), VIII (sala nr 11)

21 maja (piątek) IV (sala nr 6) , VIII (sala nr 11)

Na przerwy klasy pod opieka nauczyciela wychodzą naprzemiennie.

KLASY 1-3 PRACUJĄ STACJONARNIE w swoich salach na I piętrze

Klasa 1-sala nr 4

Klasa 2- sala nr 3

Klasa 3a sala nr 2

Klasa 3b sala nr4

W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7- dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy 1 – 8 pracują stacjonarnie.

1 czerwca 2021r. w szkole obchodzimy Dzień Rodziny/Dzień Sportu- Ze względów pandemicznych przybierze on inną, niż zwyczajowo formę. Zachęcamy uczniów do wspólnego zaprojektowania ze swoim wychowawcą tego dnia.

3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.

4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów codziennie w godzinach pracy

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00– 15.30 dla dzieci rodziców uprawnionych, na dotychczasowych zasadach.

Stołówka szkolna obsługuje dzieci uczestniczących w zajęciach stacjonarnych.

Wszyscy uczniowie klas 4-8 odbywający kształcenie na odległość ( hybrydowe ) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.

Praca specjalistów i psychologa w klasach 4-8 odbywa się zdalnie lub w szkole. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19.